Veileder for startlån

Startlån til barnefamilier uten å gå via leie først

Barnefamilier med svak økonomi sliter ofte med å finne en egnet, stabil og god leiebolig i et godt bomiljø. Kommunen kan i slike tilfeller vurdere eie-først-modellen. Den går ut på å sette familier i stand til å kjøpe bolig med hjelp av startlån og/eller tilskudd til etablering, uten å gå veien om leie først.

Les mer om ordningen "eie først" på husbanken.no