Veileder for startlån

Oppslag i gjeldsregisteret

Kommunen innhenter opplysninger fra et gjeldsinformasjonsforetak direkte og betaler for denne tjenesten. Kommunen kan også be søkeren sende oversikt fra et gjeldsregister. Oversikt som søker henter selv, er gratis og inneholder flere detaljerte opplysninger som blant annet navn på långiver.

Kredittvurderingen skal foretas på grunnlag av tilstrekkelige og relevante opplysninger som er tilgjengelige om kundens inntekt, eiendeler, utgifter og andre økonomiske forpliktelser (fra finansavtaleloven § 5-2 andre ledd).

Tre gjeldsinformasjonsforetak har etablert gjeldsregistre og gir ut gjeldsopplysninger per 2023:

  • Experian Gjeldsregister
  • Gjeldsregisteret AS (TietoEvry)
  • Norsk Gjeldsinformasjon (Finans Norge)

I gjeldsregistrene er det bare opplysninger om usikret gjeld, altså gjeld som ikke er sikret med pant i en eiendel tilhørende søkeren. Søker kan også ha annen gjeld som ikke vises i gjeldsregistrene, som for eksempel ubetalte regninger.

Det er også mulig for kommunen å avtale med et kredittopplysningsforetak, at foretaket som en tilleggstjeneste skal gi ut gjeldsopplysninger fra et gjeldsregister. I begge tilfeller må kommunen inngå en avtale om bruk av gjeldsinformasjonsregisteret.