Veileder for startlån

Saksbehandle startlån i Startskudd

Kommunene behandler søknader om startlån i det obligatoriske saksbehandlingssystemet Startskudd. Saksbehandler innstiller til vedtak, mens fullmaktshaver tar beslutningen i saken. I Startskudd blir saksbehandlerne tatt med trinn for trinn gjennom kriteriene for å få startlån, og det er lagt inn veiledning om de forskjellige temaene som saksbehandleren kan se nærmere på. Hvis kommunen gir avslag, skal det stå i vedtaket hva som er begrunnelsen for avslaget.

Dersom kommunen ikke kan besvare en søknad innen rimelig tid etter at den er mottatt, skal søkeren få et foreløpig svar så fort som mulig. I svaret skal saksbehandleren oppgi årsaken til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere og når svaret kan ventes, jamfør forvaltningsloven § 11a.