Veileder for startlån

Virkemidler ved betalings­problemer på startlån

Husbanken kan fravike rente- og avdragsvilkårene på utbetalte lån i individuelle tilfeller. Ved midlertidige betalingsvansker kan Husbanken innvilge utsettelse med betaling av renter og avdrag. Avdrag kan legges til lånet.

For lånekunder med midlertidige betalingsvansker, kan Husbanken gjøre om renter for inntil 2,5 år til tilleggslån. Rente- og avdragsvilkårene for tilleggslånet er de samme som for hovedlånet. Ved utsettelse av rente- og avdragsinnbetalinger skal lånet inklusive eventuelle tilleggslån være tilstrekkelig sikret. I særlige tilfeller kan kravet om tilstrekkelig pantesikkerhet fravikes. 

(Forskriftens § 8-8)

De fleste kommuner bruker en ekstern låneforvalter. Det er viktig at kommunen avtaler at låneforvalteren tar kontakt med kommunen med en gang dersom låntaker får problemer med å betjene lånet.

Låntakere med ubetalte terminer kan fanges opp tidlig med gode rutiner hos kommunen. Restanselister kan tas ut på månedlig basis fra egne systemer eller fra låneforvalter, og oppfølging kan gjøres fortløpende. Kommunen kan da bistå vedkommende med ulike tiltak for å redusere mislighold av lånet. Noen låntakere kan ha behov for jevnlig og tett oppfølging.

For at restansene ikke skal bli for store, bør det ikke gå lenger enn 14 dager etter ubetalt termin på startlånet før låneforvalteren melder kommunen. Da kan kommunen ta kontakt med låntaker, komme i dialog og finne ut hva som gjør at betalingen av lånet har stoppet opp.

Kommunen kan da avtale andre nedbetalingsvilkår, betalingsutsettelse, avdragsfri periode, lengre nedbetalingstid og legge avdrag til lånet, som beskrevet i § 8-8.

Kommunen kan avtale avdragsfri periode ved betalingsproblemer på et løpende lån, også dersom åtte års avdragsfri periode (maksimal periode) etter forskriftens § 8-5 er brukt opp.