På denne siden finner du tall og statistikk for Husbankens virkemidler, samt andre tall som er satt sammen for å vise utviklingstrekk innenfor det boligsosiale feltet. I tillegg vil du finne forskningsartikler, utredninger, evalueringer, analyser og andre publikasjoner om tema og forhold som er relevant for det boligsosiale arbeidet.

Snarveier