Kontakt Husbanken

Husbanken har felles telefonnummer og felles postmottak for alle kontora.

Då skal du kontakta kommunen din.

Du kan logge inn for å sjå status på søknaden din om bustøtte eller startlån:

På Mitt kundeforhold kan du halde deg oppdatert på låneforholdet ditt. I tillegg kan du óg gjere enkelte endringar. Meir informasjon for deg som er lånekunde i Husbanken.