Veileder for startlån

Startlån til selvstendig næringsdrivende

Enkelte mindre næringsdrivende søker i dag om startlån, og en del kommuner gir startlån til næringsdrivende i en viss utstrekning. Det kan være krevende å vurdere en lånesøknad fra en selvstendig næringsdrivende, ikke minst fordi inntekten kan variere fra måned til måned. Selvstendig næringsdrivende får ofte en dårlig kredittscore i ordinære banker og kan bli møtt med større krav til dokumentasjon og egenkapital sammenliknet med lønnsmottakere. Den varierende inntekten er et moment som inngår i kommunens kredittvurdering.

Om personen er selvstendig næringsdrivende eller hva slags type jobb personen har er i utgangspunktet ikke avgjørende. Saksbehandleren skal vurdere hvorvidt vedkommende ikke får lån eller tilstrekkelig lån i ordinær bank, har langvarige problemer med å finansiere et boligkjøp, og har benyttet muligheten til å spare innenfor de økonomiske mulighetene søkeren har.

Vurderingene her blir noen av de samme som under punktet om midlertidige inntekter. Er konklusjonen at søkeren har evne til å betjene startlånet over tid, og de andre vilkårene for startlån er oppfylt, skal ikke en hel gruppe utelukkes, fordi de er selvstendig næringsdrivende. Om vedkommende skal få startlån avhenger av en konkret og individuell vurdering i hver sak.