Veileder for startlån

Når startlånsøker har betalings­anmerkninger

Har søkeren betalingsanmerkninger, bør det legges vekt på disse ved kredittvurderingen. Samtidig bør kommunen se det i sammenheng med formålet for startlånsordningen om å hjelpe husstander med boligetableringsproblemer og hvorfor søkeren har uoppgjorte krav. Mislighold og tvangssalgsbegjæringer vil ofte være direkte årsak til at lånene må refinansieres. Dersom søker har betalingsanmerkninger, bør saksbehandleren forsikre seg om at søker følger en nedbetalingsplan og følge opp at misligholdet vil bli gjort opp. Dette er viktig for å bidra til at gamle krav ikke senere kan redusere låntakers betjeningsevne, eller at kreditorer kan ta pant i boligen. Se også kapittel 12 om oppfølging i etterkant av boligkjøp.

Alle startlånssøkere har krav på en individuell vurdering av søknaden sin. Hvis kommunen har en bestemmelse om at søkere med betalingsanmerkninger ikke kan få startlån, fører det til at søkerne med anmerkninger ikke får en individuell vurdering (se kapittel 15 om kommunale retningslinjer). En eventuell bestemmelse som gjelder betalingsanmerkninger kan derfor ikke være absolutt, men kan være en hovedregel der det åpnes for en individuell vurdering fra sak til sak.