Har du behov for å skaffe ny bolig eller trenger du hjelp til å beholde boligen din?
Vi hjelper deg med å finne den rette låne- eller støtteordning ut fra din situasjon.

Hva er din situasjon?

Når hever Husbanken renten?

Når styringsrenten heves, øker også rentene i Husbanken. Men ikke før etter en stund. Les mer om renteendringer

Har du sendt søknad, eller har du lån hos oss?