Lån og tilskudd fra Husbanken for bransjeaktører

Bransjeaktører kan søke finansiering fra Husbanken til å bygge eller oppgradere boliger, studentboliger og til å skaffe utleieboliger til vanskeligstilte.

Med bransjeaktører mener vi profesjonelle boligvirksomheter som utbyggere, borettslag, boligbyggelag, studentsamskipnader og boligstiftelser.