Veileder for startlån

Kommunens forklaringsplikt før startlån kan bli gitt

I tillegg til generell veiledningsplikt, har kommunen også plikt til å forklare lånesøkerne hva det innebærer å ta opp startlån. Kommunen skal forklare søkerne de viktigste egenskapene ved lånet, hvilken betydning det har for søkeren og konsekvenser hvis lånet blir misligholdt (finansavtaleloven (§ 5-1).

Saksbehandleren skal i rimelig omfang forsikre seg om at søkeren har forstått forklaringene og kan vurdere om startlånet passer for sitt behov og sin økonomi. Forklaringene skal derfor gis muntlig, enten ved at saksbehandleren ringer søker(ne) eller gjennomfører et fysisk møte før vedtak fattes. Temaer til samtalen:

  1. Konsekvenser ved valg av fast eller flytende rente, overkurs og underkurs ved fast rente
  2. Nedbetalingstid og fordeling av renter og avdrag i terminbeløpet, se betalingsplanen
  3. Månedlige utgifter på lånet og andre faste utgifter i ny bolig sammenliknet med dagens husleie
  4.  Låntakers ansvar for eventuell restgjeld etter salg av boligen
  5. Manglende betaling på lånet kan føre til at boligen blir tvangssolgt

Saksbehandleren må lage en intern vurdering i Startskudd med hvilke temaer som er tatt opp med lånsøkeren(e) i samtalen.