Veileder for startlån

Startlån tildeles etter behovsprøving

Kommunen skal vurdere hver lånsøkers behov for startlån individuelt og eventuelt kommunalt boligtilskudd. Kommunen må prioritere innenfor sin ramme av lån og eventuelt tilskudd, slik at de mest vanskeligstilte prioriteres først

Hovedregelen er at lånsøker har langvarige problemer med å finansiere bolig. Hva som kan kalles langvarig avhenger av lånesøkers situasjon, men fem år kan i mange tilfeller være et riktig tidsperspektiv. Dette må saksbehandleren vurdere i hvert enkelt tilfelle.

Les om viktige unntak fra hovedregelen under punkt 2.2.