• Husbanken.no

    Boligtreffet 2019

    Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland vil ha dine innspill til Boligmeldingen. I tillegg får du boligsosial lederkonferanse, bostøttesamling, samt opplæring i og informasjon om Husbankens virkemidler.

    Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland