• Husbanken.no

    Har du innspill til stortingsmeldingen om boligsosial politikk?

    Et innspill kan være beskrivelsen av et problem, faktaopplysninger, statistikk, forslag til løsninger eller et ønske om å spille en større rolle på boligfeltet. Mer informasjon på regjeringen.no

    Boligblokk på fire etasjer med glassverandaer