Husbanken.no

Har du økonomiske problemer som følge av koronapandemien?

Lånekunder i Husbanken som får økonomiske problemer kan få betalingsutsettelse eller avdragsutsettelse. Har du lave inntekter og høye boutgifter kan du ha krav på bostøtte.

Illustrasjon av et koronavirus, som har en membran med små pigger på.