Med bransje mener vi borettslag, sameie, utbyggere, studentsamskipnad, boligbyggerlag,
brukerorganisasjoner, frivillig sektor og andre profesjonelle aktører.