Husbanken.no

Med bransje mener vi borettslag, sameie, utbyggere, studentsamskipnad, boligbyggerlag,
brukerorganisasjoner, frivillig sektor og andre profesjonelle aktører.

Har du økonomiske problemer som følge av koronapandemien?

Lånekunder i Husbanken som får økonomiske problemer kan få betalingsutsettelse eller avdragsutsettelse. Har du lave inntekter og høye boutgifter kan du ha krav på bostøtte.

Mer informasjon