Veileder for startlån

Kjøpe bolig med startlån

Kommunen gir normalt startlån til å kjøpe bolig som finansieringsbevis. Finansieringsbeviset utgjør en maksimal ramme for finansieringen, og er ofte gyldig i minimum tre måneder. Kommunen bestemmer lengde på finanseringsbeviset og kan om nødvendig forlenge det. I et lokalt boligmarked med lang omløpshastighet kan det være behov for mer enn tre måneders gyldighet. Noen private banker har opptil seks måneders gyldighet. Finansieringsbeviset er en skriftlig bekreftelse på at lånsøker vil få startlån (og eventuelt kommunalt tilskudd) hvis vedkommende finner en egnet bolig.

Når det gjelder boliger i borettslag legger kommunen både kjøpesum og andel fellesgjeld til grunn for det samlede finansieringsbehovet. Samlet lån (fellesgjeld og startlån) skal ikke overstige totalpris for boligen inkludert omkostninger.

For noen husstander kan kombinasjonen kjøp og utbedring være et godt alternativ. I så fall blir kostnadene for både kjøp og utbedring rammen for finansieringen.

I budrunder og før avtale om boligkjøp, skal kommunen godkjenne den aktuelle boligen.