Veileder for startlån

Forsikring på startlånet

Eiendommen må være fullverdiforsikret. Som panthaver har kommunen ansvar for at eiendommen er tilstrekkelig forsikret når de etablerer pantet. Fullverdiforsikring betyr at forsikringen dekker kostnadene ved å bygge opp tilsvarende bygg. Startlånsordningen er omfattet av Felleserklæringen. Bestemmelsene som gjelder Felleserklæringen og oversikt over hvilke forsikringsselskapet som har tiltrådt ordningen, finnes under panthavergaranti.no - Felleserklæring om forsikring.

Før startlånet kan utbetales og før refinansiering, må kommunen/låneforvalter kontrollere om forsikringsselskapet er medlem av Felleserklæringen. Når forsikringsselskapet er medlem av Felleserklæringen, må kommunen/låneforvalter innhente dokumentasjon for at fullverdiforsikring faktisk er tegnet (kopi av kvittering for betalt premie, forsikringsbevis e.l.) før saksbehandler utbetaler lånet eller refinansiering. Dersom forsikringsselskapet ikke har tiltrådt Felleserklæringen, eller når panteretten er over 50 millioner kroner, må kommunen innhente gyldig forsikringsattest. Ved å få en slik attest sikrer kommunen sin posisjon som medforsikret. Når kommunen krever at det blir utstedt en slik attest fra forsikringsselskapet, betyr det at kommunen eller dens låneforvalter blir varslet hvis forsikringen opphører.