Veileder for startlån

Startlån til landbrukseiendom

Kjøp av landbrukseiendom er i utgangspunktet ikke omfattet av startlånsordningen. Men kommunen må ved slike søknader vurdere om en slik eiendom er nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået for ordinære boliger på stedet. Se nærmere nedenfor om «Hva er en nøktern og rimelig bolig» i kapittel 3.6. Hvis det er tilfelle, kan kommunen gi startlån til å kjøpe eiendommen. Ved kjøp av småbruk vil prisen på eiendommen ofte ikke være høyere enn for en tilsvarende nøktern bolig i distriktet.

Ved søknad om startlån til både tilpasning/utbedring og kjøp av landbrukseiendom som ikke kan anses som nøktern, vil det kunne være mulig å kun gi lån til tilpasning/utbedring av boligen. Dette kan være aktuelt der husstanden får lån, men ikke tilstrekkelig lånebeløp i vanlig bank.