Veileder for startlån

Bruk av egenkapital og formue ved søknad om startlån

For startlånssøkere som har noe egenkapital, kan kommunen kreve at deler av egenkapitalen inngår i boligfinansieringen. Egenkapital kan gjøre lånebehovet lavere og betjeningsmulighetene større. Hvis kommunen fastsetter særbestemmelser om at egenkapital over et visst beløp skal inngå i boligfinansieringen, må kommunen åpne for unntak og vurdere behovet i hver sak individuelt.

Det er ikke anledning til å kreve at all egenkapital skal inngå i boligfinansieringen. Søkerne må kunne holde av et beløp til innbo og som buffer mot for eksempel uforutsette utgifter. Husbanken anbefaler at søkerne i hvert fall kan holde et beløp tilsvarende to netto månedslønner utenfor boligfinansieringen.