Veileder for startlån

Rente- og avdragsvilkår på startlån

Rente- og avdragsvilkårene fastsettes i samsvar med forskrift om lån fra Husbanken kapittel 8.