Veileder for startlån

Gebyr kommunen kan ta for et startlån

For startlån gis kommunen anledning til å påplusse husbankrenten inntil 0,25 prosentpoeng til dekning av administrative kostnader. Dersom det dokumenteres at de faktiske utgiftene til administrasjon og forvaltning av låneordningen overstiger 0,25 prosentpoeng, kan kommunene i tillegg kreve gebyr for inndekning av det overskytende beløpet.

Kommunene står fritt til å tilby gunstigere rentevilkår for startlån. Slike avtaler endrer ikke lånevilkårene som gjelder mellom kommunen og Husbanken.

(Forskriftens § 8-2, 10 og 11 ledd)

Kommunen kan bare ta betalt for dokumenterte utgifter som overstiger inntekten av rentepåslaget. Det er normalt låntakeren som betaler gebyrene, og da kan ikke kommunen i tillegg belaste låntakeren med rentepåslag.

Gebyret som kommunen krever av låntakeren, skal gjenspeile de faktiske kostnadene som kommunen har i forbindelse med forvaltningen av lånet. Det kan være kostnader til post, saksbehandling, årsgebyr til ekstern låneforvalter, kostnader for depot og liknende. Gebyret kan kreves enten som et etableringsgebyr og/eller i kombinasjon med termingebyret.