Veileder for startlån

Rentestresstest (tidligere kalkulasjonsrente) på startlån

Kommunens saksbehandler tester robustheten i betjeningsevnen, for å sikre at låntageren har en buffer ved renteoppgang og andre kostnadsøkninger.

En slik stresstest består av gjeldende styringsrente pluss et rentepåslag på 2,5 prosentpoeng som består av et risikopåslag og en normaldifferanse mellom styringsrente og startlånsrenten.

Kommunens kostnader på 0,25 prosentpoeng er medregnet i rentepåslaget på 2,5 prosentpoeng, og Startskudd vil til enhver tid ha en oppdatert rentesats for rentestresstesten.

Siden 2014 har differansen mellom startlånsrenten og styringsrenten vært litt over 1 prosentpoeng. I stabile perioder har differansen mellom startlånsrenten og styringsrenten ligget litt under 1 prosentpoeng, før kommunens påslag på 0,25 prosentpoeng.