Veileder for startlån

Unntak fra krav om finansierings­problem og sparing

Selv om det i utgangspunktet er krav til at søker har boligfinansieringsproblemer og benyttet mulighet til sparing så finnes det enkelte unntak.