Veileder for startlån

Endringer i avhendingslova

Etter en endring i avhendingslova i 2022, skal alle tilstandsrapporter ved boligsalg gradere tilstanden til boligen (TG) i et system fra 1 til 3. Kommunens saksbehandler bør bistå kjøperne med å gå igjennom tilstandsrapporten for boligen. Dersom boligen har flere vesentlige avvik og det er nødvendig å utbedre eiendommen/boligen, må saksbehandleren ta hensyn til dette i kredittvurderingen. I tillegg til ordinært vedlikehold av boligen i løpet av lånets løpetid. Kjøperen kan ikke påberope en mangel ved eiendommen som tydelig framgår av en tilstandsrapport eller andre salgsdokumenter som kjøperen har fått anledning til å sette seg inn i (avhendingslova § 3-10).

Saksbehandleren bør ikke innvilge lån til en bolig som søkeren ikke har økonomisk evne til å vedlikeholde eller oppgradere dersom det er behov, eller det er sannsynlig at det oppstår et utbedringsbehov kort tid etter at kjøpet er gjennomført. En slik bolig kan ikke anses som en egnet bolig.

For noen husstander kan det likevel være aktuelt å finansiere en bolig som trenger utbedring etter en konkret vurdering. Kommunen bør da delutbetale startlånet etter hvert som arbeidene er gjennomført og forsikre seg at tiltakene blir gjort i henhold til avtale.

Se også kapittel 3.2 utbedring og tilpasning av bolig.