Veileder for startlån

Startlån til en nøktern og rimelig bolig sammenliknet med prisnivået på stedet

En nøktern og rimelig bolig innebærer at boutgiftene er rimelige sammenlignet med alternative leieboliger og prisene på tilsvarende eierboliger i området. Boligen skal i utgangspunktet ha normal standard, være egnet for lånesøker og fylle søkers boligbehov. En egnet bolig er en bolig tilpasset søkers behov, både med tanke på antall husstandsmedlemmer og tilgjengelighet.

En bolig med utleieenhet kan være både nøktern og rimelig sammenliknet med prisnivået på stedet. I noen distriktskommuner er det ikke alltid så mange egnede boliger å velge mellom, og en bolig med utleieenhet er ikke nødvendigvis så mye dyrere enn en annen egnet bolig for husstanden. Kommunen må vurdere om boligen er nøktern og rimelig i hver enkelt sak, med hensyn til markedet for boligen og om det er andre aktuelle boliger for husstanden.

Ved fare for å miste boligen i refinansieringssaker er ikke kravet til nøktern bolig like strengt som ved kjøp. Begrunnelsen for dette er at det koster mye både økonomisk og sosialt å skaffe ny bolig. Samtidig er vurderingen avhengig av om det finnes alternative rimeligere boliger i området.