Lån og tilskudd for kommuner

Kommuner kan søke lån og tilskudd fra Husbanken til å bygge utleieboliger til vanskeligstilte, sykehjem og omsorgsboliger samt søke startlån til videretildeling.

Her har vi samlet alle våre lån og tilskudd som er aktuelle for kommunene. I mange tilfeller kan lån og tilskudd brukes i kombinasjon. 

Husbankens låneramme – ekstrabevilgning april 2020

Husbanken har mottatt en ekstrabevilgning på fem milliarder kroner fra Stortinget, som blant annet er satt av til startlån. Det er derfor mulig for kommunene å søke startlånmidler fremover. Behovsmeldingen er åpnet for nye søknader om startlån.

Andre formål Husbanken kan gi lån til er livsløpsboliger, boliger med miljøkvaliteter, barnehager og studentboliger. 

Nytt regelverk for lån fra Husbanken 

1. januar 2020 fikk Husbanken nytt regelverk for lån fra Husbanken. Samlebetegnelsen grunnlån ble erstattes med lån fra Husbanken, og kommunene kan søke om lån til utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet, barnehager og startlån til videretildeling. Her er den nye veilederen for lån fra Husbanken.

Startlånsordningen som har hatt en egen forskrift, blir nå innlemmet i den generelle forskriften om lån fra Husbanken.