Lån og tilskudd for kommuner

Kommuner kan søke lån og tilskudd fra Husbanken til å bygge utleieboliger til vanskeligstilte, sykehjem og omsorgsboliger samt søke startlån til videretildeling.

Her har vi samlet alle våre lån og tilskudd som er aktuelle for kommunene. I mange tilfeller kan lån og tilskudd brukes i kombinasjon.