Lånekunde i Husbanken

Her finner du informasjon om lånet ditt.

Har du startlån? Da er du lånekunde i kommunen og ikke i Husbanken. Ta i så fall kontakt med kommunen din.

Ofte stilte spørsmål

Du skal bruke kontonummer 7694 05 20076.

Husk å påføre lånenummeret ditt og skriv inn "ekstra innbetaling" i kommentarfeltet.

Du kan opprette AvtaleGiro. Vi tilbyr ikke EHF-faktura og eFaktura for å betale terminkrav.

Avtalegiro oppretter du i nettbanken din. Les mer om AvtaleGiro.

Et serielån har et synkende terminbeløp i hele nedbetalingsperioden, forutsatt at rentesatsen er uendret. Avdragene er konstante, mens rentedelen er synkende. Sammenlignet med et tilsvarende annuitetslån, betaler du et høyere terminbeløp i begynnelsen, men et lavere beløp i slutten av nedbetalingsperioden.

Et annuitetslån har like store terminbeløp i hele nedbetalingsperioden, forutsatt at rentesatsen er uendret. Over tid vil da rentedelen blir mindre og avdragsdelen øke. 

Under ellers like vilkår, er renteutgiftene over hele lånets løpetid mindre for et serielån enn for et annuitetslån.

Oversikt over når du starter med avdrag finner du i betalingsplanen for lånet ditt.  Betalingsplanen finner du ved å logge inn på "Mitt kundeforhold".

Ja, du kan når som helst innbetale ekstra på lånet ditt. Slik gjør du det: 

  • Betal til kontonummer 7694 05 20076 
  • Merk innbetalingen med saksnummer og "ekstraordinær innbetaling"

Hvis du har fastrente, beregner Husbanken over- eller underkurs på beløpet. 

Innvirkning på lånet etter en innbetaling

På serie- eller annuitetslån beholder du avtalt løpetid, men terminbeløpene (renter og avdrag) blir lavere. Har du trappelån (kan gjelde for deg som fikk lån før 1994) blir løpetiden forkortet fordi avdragene forblir uendret, men rentedelen av terminbeløpet blir mindre.

Ja, ved skriftlig henvendelse. Husbanken låner ikke opp pantedokument. Det vil derfor som regel være unødvendig å nedkvittere disse.

Ønsker å nedkvittere fordi du skal ta opp nytt lån? Sjekk med banken om det er tilstrekkelig for dem å få en bekreftelse på dagens saldo (dette kan du selv gjøre på Mitt kundeforhold), før du ber oss om å nedkvittere.

Brudd på avtalen er når du

  • betaler inn ekstra på lånet ditt
  • innfrir lånet før avtalt tid
  • overdrar lånet til nye eier
  • velger å endre avtalen fra fast til flytende rente før avtaletiden er over

Les mer i Forskrift om finansavtaler §2-1 Tap og gevinst ved førtidige tilbakebetaling av fastrentekreditt