Finn ditt Husbankkontor

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Postadresse

Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Kontakt våre kontor

Kontakt administrerande direktør

Administrerande direktør held til i Drammen.

Regionkontor 

Husbanken øst

Kontorstad Oslo.
Dekkjer Oslo, Innlandet og Viken.

Husbanken sør

Kontorstad Arendal og Drammen.
Dekkjer Agder og Vestfold og Telemark.

Husbanken vest

Kontorstad Bergen.
Dekkjer Rogaland og Vestland.

Husbanken Midt-Norge

Kontorstad Trondheim.
Dekkjer Trøndelag og Møre og Romsdal.

Husbanken nord, Bodø

Kontorstad Bodø.
Dekkjer Nordland.

Husbanken nord, Hammerfest

Kontorstad Hammerfest.
Dekkjer Troms og Finnmark og Svalbard.

Nasjonale kontor

Styring og utvikling

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for den overordna styringa og rapporteringa i Husbanken og kontakt med departementa. 

Kontroll

Kontoret held til i Drammen og er Husbankens uavhengige kontrolleining.

Økonomi og fellestenester

Kontoret held til i Bodø og har ansvar for alle administrative fellesfunksjoner for heile Husbanken.  

Lån og tilskot

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for dei økonomiske verkemidla som Husbanken forvaltar.

Kommune og marknad

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for å styre og utvikle heilskapen i Husbankens tenester til kommunane, samarbeidspartnarane og marknadsaktørane.

Digitalisering

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for all utvikling og drift av digitale verktøy og tenester i Husbanken.

Kunnskap

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for å utvikle Husbanken til å oppnå ei nasjonal kunnskapsrolle innanfor sosial bustadpolitikk.

Kommunikasjon

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for heilskapen i Husbankens kommunikasjonsarbeid, både internt og eksternt.