Våre kontorer

Husbanken har felles telefonnummer og postadresser for alle kontorene.

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no
Vær oppmerksom på at vanlig e-post er usikret. Send derfor ikke sensitive opplysninger eller taushetsbelagte opplysninger på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Åpningstider

Mandag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Mandag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal levers i EHF-format. Adressen er: NO942114184. Alternativt kan du sende faktura til pdf.husbanken@bscs.basware.com.


Regionkontorer

Kontoret dekker Oslo, Akershus, Buskerud, Innlandet og Østfold.

Telefon: 22 96 16 00

Besøksadresse

Kirkegata 15, Oslo

Navn Stilling Telefon
Eva Milde Region­direktør  92 65 19 52
Erik Simensen Avd. direktør Viken

99 31 94 68

Helene Jordheim  Avd. direktør Innlandet og Oslo 90 01 81 56

Kontoret dekker Agder, Vestfold og Telemark.

Telefon: 22 96 16 00

Besøksadresse

Kystveien 2, Arendal

Navn Stilling Telefon
Øystein Djupedal  Region­direktør  48 01 80 10
Tone Midttun  Avd. direktør Agder, Vestfold og Telemark 95 73 07 19

Kontoret dekker Trøndelag og Møre og Romsdal.

Telefon: 22 96 16 00

Besøksadresse

Abels gate 7, inngang nord, Trondheim

Navn Stilling Telefon
Georg Ole Vesterhus Region­direktør  73 89 23 09
Marit Hubak Avd. direktør Møre og Romsdal

73 89 23 27

Geir Arnulf Striger Avd. direktør Trøndelag 73 89 23 30

Kontoret dekker Troms, Finnmark og Svalbard.

Telefon: 22 96 16 00

Besøksadresse

Sjøgata 6, Hammerfest

Navn Stilling Telefon
Merete Berg  Region­direktør  78 42 74 33
Torill Pettersen  Avd. direktør Troms og Finnmark

78 42 74 23

Lån og tilskudd - Nordland, Vestland og Rogaland

Kontoret holder til i Bodø og Bergen, og har ansvar for de økonomiske virkemidlene som Husbanken forvalter i Nordland, Vestland og Rogaland.

Telefon: 22 96 16 00

Besøksadresser

Jakhellngården 5. et., Torvgata 2, Bodø

Statens Hus, Kaigaten 9, Bergen

Navn Stilling Telefon
Anne Maria Langeland  Direktør 55 30 66 01
Elisabeth Larsen Avd. direktør, Nordland

75 54 93 26

Bjarte Bøe Alræk  Avd. direktør, Vestland og Rogaland 55 30 66 05

Nasjonale kontorer

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Navn Stilling Telefon
Jan Hjelle Administrerende direktør 32 26 26 11

Kontoret holder til i Drammen og har ansvar for den overordnede styringen og rapporteringen i Husbanken, samt kontakt med departementene.

Telefon: 22 96 16 00

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Navn Stilling Telefon
Vibeke Røise Warholm Direktør

32 26 27 82

Peggy Jensen  Avd. direktør, organisasjonsutvikling og HR 46 00 76 93
André H. Johannessen Avd. direktør, strategi, styring og rapportering 32 26 27 65

Kontoret holder til i Drammen og har ansvar for de økonomiske virkemidlene som Husbanken forvalter. 

Telefon: 22 96 16 00

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Navn Stilling Telefon
Rune Robertsen  Kontordirektør 32 26 26 15
Hanne Krogh Lyng Sundbø   Avd. direktør, Bostøtte 

32 26 26 26

Inger Bjelbøle Bakken Avd. direktør, Forvaltning  32 26 27 46
Tor Wigulf Christensen Avd. direktør, Økonomiske virkemidler  91 55 91 09

Kontoret holder til i Drammen og har ansvar for helheten i Husbankens tjenester til kommuner, samarbeidspartnere og andre aktører.

Telefon: 22 96 16 00

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Navn Stilling Telefon
Per Olaf Skogshagen   Direktør 32 26 26 40

Kontoret holder til i Drammen og Bodø, og har ansvar for utvikling og drift av digitale verktøy og tjenester i Husbanken.

Telefon: 22 96 16 00

Besøksadresser

Grønland 53, Drammen

Torvgata 2, Bodø

Navn Stilling Telefon
Anders Jørgensen Direktør 32 26 26 22
Kjetil Espedokken   Avd. direktør, IT Arkitektur 

32 26 26 44

Kjetil Espedokken Fungerende avd. direktør, IT Forvaltning 32 26 26 44
Grete Orderud   Avd. direktør, IT Prosess  32 26 26 19
Kjetil Mehl  Avd. direktør, IT Utvikling 32 26 26 80
Maren Sjøtveit  Avd. direktør, IT Design 32 26 27 04

Kontoret holder til i Drammen og har ansvar for å utvikle Husbankens kunnskap om sosial boligpolitikk.

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Navn Stilling Telefon
Vibeke Røise Warholm Fungerende direktør 32 26 27 82

Kontoret holder til i Drammen og har ansvaret for Husbankens kanaler for kommunikasjon, samt kontakt med media og presse.

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Navn Stilling Telefon
Else Merete Guntveit Direktør
Are Sauren   Fungerende direktør/ pressekontakt

99 55 16 66

Jorunn Tennfjord Nettredaktør 92 41 63 08

Kontoret holder til i Bodø og har ansvar for administrative funksjoner i Husbanken.

Besøksadresse

Torvgata 2, Bodø

Navn Stilling Telefon
Ronny Brevik Direktør 75 54 93 17
Bente Aabakken Avd. direktør 

75 54 93 37

Kontoret holder til i Drammen og er Husbankens uavhengige kontrollenhet.

Besøksadresse

Grønland 53, Drammen

Navn Stilling Telefon
Erik Sjøblom Avd. direktør 32 26 26 72