Finn ditt Husbankkontor

Opningstider

Måndag—fredag, kl. 08.00—15.45 (15. september—14. mai)
Måndag—fredag, kl. 08.00—15.00 (15. mai—14. september)

Kontaktinformasjon

Telefon: 22 96 16 00

E-post: post@husbanken.no 
Ver merksam på at vanleg e-post er usikra og utan kryptering. Ikkje send sensitive opplysningar eller opplysningar belagt med teieplikt på e-post.

Postadresse: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Organisasjonsnummer: 942 114 184

Fakturaadresse

Faktura til Husbanken skal leverast elektronisk i EHF-format. EHF er formatet staten bruker for å behandle elektroniske fakturaer. Fakturaadressa for EHF er NO942114184

Om du ikkje har system som støttar EHF kan du sende faktura til denne e-postadressa: pdf.husbanken@bscs.basware.com

Kontakt våre kontor

Kontakt administrerande direktør

Administrerande direktør held til i Drammen.

Regionkontor

Husbanken øst

Kontorstad Oslo.
Dekkjer Oslo, Innlandet og Viken.

Husbanken sør

Kontorstad Arendal og Drammen.
Dekkjer Agder og Vestfold og Telemark.

Husbanken Midt-Norge

Kontorstad Trondheim.
Dekkjer Trøndelag og Møre og Romsdal.

Husbanken nord, Hammerfest

Kontorstad Hammerfest.
Dekkjer Troms og Finnmark og Svalbard.

Lån og tilskot – Nordland, Vestland og Rogaland

Lån og tilskot – NVR

Kontoret held til i Bodø og Bergen og har har ansvar for dei økonomiske verkemidla som Husbanken forvaltar i Nordland, Vestland og Rogaland.

 

Nasjonale kontor

Styring og utvikling

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for den overordna styringa og rapporteringa i Husbanken og kontakt med departementa. 

Kontroll

Kontoret held til i Drammen og er Husbankens uavhengige kontrolleining.

Økonomi og fellestenester

Kontoret held til i Bodø og har ansvar for alle administrative fellesfunksjoner for heile Husbanken.  

Lån og tilskot

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for dei økonomiske verkemidla som Husbanken forvaltar.

Kommune og marknad

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for å styre og utvikle heilskapen i Husbankens tenester til kommunane, samarbeidspartnarane og marknadsaktørane.

Digitalisering

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for all utvikling og drift av digitale verktøy og tenester i Husbanken.

Kunnskap

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for å utvikle Husbanken til å oppnå ei nasjonal kunnskapsrolle innanfor sosial bustadpolitikk.

Kommunikasjon

Kontoret held til i Drammen og har ansvar for heilskapen i Husbankens kommunikasjonsarbeid, både internt og eksternt.