Veileder for startlån

Startlån for å frigjøre kommunale utleieboliger 

(Fra forskriftens § 5-4 annet ledd bokstav d)

Personer som bor i kommunal bolig, kan få startlån til å kjøpe egen bolig uavhengig av langvarige boligfinansieringsproblemer og manglende utnyttelse av sparepotensialet. Forutsetningen er at husstanden ikke får lån i vanlig bank. Hensikten er å frigi kommunale boliger til andre husstander som har behov for bolig, og som ikke har mulighet til å kjøpe bolig ved hjelp av startlån.