Veileder for startlån

Bygge bolig med startlån

Kommunen kan gi startlån til å bygge bolig. Men startlån kan ikke brukes som byggelån. Søker må få byggelån i ordinær bank i byggeperioden, dersom utbygger ikke står for oppføringen gjennom en totalentreprise. Startlånet kan ikke utbetales før ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse er på plass.