Lån fra Husbanken for privatpersoner

Du kan søke om lån fra Husbanken til å bygge eller oppgradere bolig. Forutsetningen er at du planlegger for høy kvalitet innenfor miljøvennlige løsninger eller tilgjengelighet.

Lån til boligkvalitet er for privatpersoner som skal bygge eller betydelig oppgradere en helårsbolig med høy kvalitet. Med høy kvalitet mener vi byggets fysiske og miljømessige kvaliteter, for eksempel:

  • bruke miljøvennlige byggematerialer og riktig avfallshåndtering i byggeperioden
  • bygge med et naturlig lavt energiforbruk og benytte fornybare energikilder
  • unngå høye terskler eller andre fysiske hinder innvendig og utenfor boligen

Du kan velge mellom tre ulike formål for kvalitet:

Informasjon og verktøy