Veileder for startlån

Overføre startlån til ny bolig

Startlån og tilskudd som ikke er avskrevet, kan overføres til ny bolig der kommunen vurderer dette som hensiktsmessig. Da må også pantet overføres til den nye boligen. Dette er særlig aktuelt når lånet har fast rente, og innfrielse av lånet innebærer krav om overkurs. Les mer på husbanken.no/renter. Dersom lånet har flytende rente vil det som regel være mer hensiktsmessig å behandle en ny søknad om startlån, og innfri gammelt lån i sin helhet ved salg av bolig.

Ved samlivsbrudd eller dødsfall kan startlån og eventuelt tilskudd overføres til gjenværende husstandsmedlem(er).

Noen søkere trenger mellomfinansiering, da de ønsker å kjøpe bolig før den gamle boligen er solgt. Kommunen kan vurdere dette, dersom søkerne ikke får mellomfinansieringslån i vanlig bank. Mellomfinansiering kan imidlertid bli dyrt og innebære en ekstra risiko. Det er blant annet ikke sikkert at den gamle boligen blir solgt til antatt pris. Dette bør kommunen ta med i vurderingen og finne løsninger hvis en slik situasjon oppstår.