Veileder for startlån

Vurder de faktiske utgifter i startlånsøknaden

Det å beregne husstandens faktiske forbruk over en periode kan være en god metode, for å få et realistisk bilde av hvor mye penger husstanden har til rådighet til livsopphold. Metoden tar hensyn til alle inntekter og utgifter, inkludert eventuelle gjeldsforpliktelser og sparebeløp.

For å gjennomføre denne metoden må saksbehandleren ha en åpen dialog med søkeren for å få en oversikt over alle lånesøkerens inntekter og utgifter, for eksempel gjennom kontoutskrifter. Dette inkluderer lønn, trygd, pensjon, samt faste utgifter som boliglån, strøm, vann, forsikring og eventuelle andre faste utgifter. I tillegg bør man ta hensyn til variable utgifter som mat, klær, helse, transport og fritidsaktiviteter. Metoden krever god kommunikasjon med lånsøker for å sørge for at man får en realistisk oversikt over husstandens faktiske forbruk. For saksbehandleren er det enkelt å justere de ulike utgiftspostene i saksbehandlingssystemet i Startskudd, og se hva slags utslag det har for mulig låneevnen.