Startlån og tilskudd fra kommunen

Startlån og tilskudd fra kommunen kan hjelpe deg som har hatt langvarige problemer med å få lån i vanlig bank til å kjøpe eller tilpasse egen bolig. I noen tilfeller kan kommunen kombinere startlånet med et boligtilskudd.

Har du spørsmål om lånet eller søknaden, vennligst ta kontakt med kommunen/bydelen du bor i. Det er kommunen/NAV som behandler søknaden din.

Hva er forskjellen på startlån fra kommunen og lån fra Husbanken?

Startlån fra kommunen gjelder de som ikke får boliglån i vanlig bank og ikke har mulighet til å spare opp egenkapital.

Lån fra Husbanken omfatter lån til boligkvalitet. Du kan også få lån om du kjøper bolig av utbygger/megler som tilbyr lån fra Husbanken.