Veileder for startlån

Kommunale retningslinjer for startlån må være saklige

Kriteriene i de kommunale retningslinjene må være saklige sett opp mot regelverket for startlån. Det betyr at de må være relevante for de hensynene og kriteriene som ligger bak startlånsordningen. Dersom en retningslinje sier at søkere med gjeld eller misligholdt gjeld til kommunen ikke kan få startlån, er det usaklig å legge vekt på hvem som er kreditor. Men at søker har gjeld er et relevant hensyn når kommunen skal vurdere betjeningsevne og risiko. Om gjelden er til kommunen eller andre kreditorer er irrelevant.

En retningslinje som sier at søkere som kommer fra land utenfor EØS-området ikke kan få startlån eller som hovedregel ikke kan få startlån, er også usaklig (og i strid med likestillings- og diskrimineringslovgivningen). De må vurderes på lik linje med søkere som kommer fra EØS-området.