Veileder for startlån

Å være inhabil i en klagesak

Ved forberedelse av saken for klageinstansen, må kommunen ivareta de særskilte bestemmelsene om inhabilitet i kommuneloven § 13-3.

En ansatt som var med på det første vedtaket eller har en leder som var med på det, er inhabil til å forberede saken for klageinstansen. Det innebærer at alle de ansatte i seksjonen/avdelingen er inhabile til å forberede saken for klageinstansen. Det gjelder også en ansatt som overhodet ikke kjenner til startlånssøknaden hvis vedkommende har en leder (fullmaktshaver) som var involvert i det første vedtaket.