Veileder for startlån

Refinansiering

Startlån skal ikke benyttes til refinansiering generelt, men kommunen kan refinansiere dyre lån til husstander som står i fare for å miste boligen gjennom tvangssalg på grunn av høye boutgifter. Refinansiering med startlån må resultere i at husstanden klarer å betjene de samlede framtidige utgiftene. Hvis kommunen refinansierer usikret gjeld, skal startlånet ikke overstige verdien på boligen etter refinansieringen. Se også om gjeld under punkt 5.4.2