Veileder for startlån

Fraråde et låneopptak er ikke lenger mulig

Frarådingsplikten i finansavtaleloven fra 1999 opphørte da ny finansavtalelov ble innført 1. januar 2023. Kommunen kan ikke gi startlån hvis søkeren ikke har økonomisk evne til å betjene lånet over tid, og fortsatt ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Fra 2023 er kommunens alternativer å gi lån der kredittvurderingen tilsier det eller å gi avslag.