Kobo: Digitalt system for kommunale utleieboliger

Husbanken og KS utvikler et nytt system for kommunale utleieboliger. Det skal bli lettere å søke om, tildele og administrere boliger.

Les mer om prosjektet

Her kan du prøve Kobo

Kom i gang med Kobo

Behovsmeldingen for 2022 er åpen

Kommunene kan nå melde inn sine behov for lån og tilskudd fra Husbanken, samt søke om startlånsmidler for 2022. 

Les mer og logg inn i behovsmeldingen