Arrangementer i Husbanken

Husbanken har en rekke arrangementer i løpet av året. Her vil du finne en oversikt over alle kommende arrangementer, du vil også finne en oversikt over allerede gjennomførte arrangementer.

 1. Husbankkonferansen Nord 2021: Det er håp for bygda – suksesshistorier fra distriktene

  Vi inviterer til en boligkonferanse som setter søkelyset på de gode tiltakene distriktskommuner gjør for å være en aktiv boligpolitisk aktør. I år planlegger vi å møtes fysisk i Tromsø.

 2. Hvorfor skal vanskeligstilte eie boligen sin? 

  Ønsker du å lære om ulike eiersegmenter i befolkningen og hvorfor boligen er en viktig faktor mot sosial arv? Vil du ha eksempler på bruk av startlån i kommunene? Meld deg på seminar - delta fysisk eller på Teams. 

 3. Boligsosial lederkonferanse: Trygge leieforhold

  For de som ikke kan eller vil kjøpe sin egen bolig, skal leie være et trygt alternativ. På årets heldigitale boligsosiale lederkonferanse skal vi dele erfaringer og inspirere hverandre i arbeidet med å gjøre leie i kommunale utleieboliger til et godt og trygt alternativ.

 4. Bolig- og velferdskonferansen 2021

  Alle skal ha et trygt hjem! Statsforvalteren og Husbanken ønsker kommuner i Viken og Oslo velkommen til konferanse. Årets tema er samordning og samarbeid.

 5. Planlegg bo- og tjenestetilbud for fremtiden

  Bli med på høstens viktigste konferanse, og få verktøy og inspirasjon til nytte i planleggingen av fremtidens sykehjem og omsorgsboliger. Meld deg på og følg konferansen direkte på nett.

 6. Startlån - grunnkurs

  Vi tar for oss grunnleggende saksbehandling i startlån og boligtilskudd. Det vil bli gruppearbeid med tid til å diskutere aktuelle problemstillinger i saksbehandlingen. I tillegg vil vi snakke om strategien "Alle trenger et trygt hjem" og behovsmeldingen for 2022.