Arrangementer i Husbanken

Husbanken har en rekke arrangementer i løpet av året. Her vil du finne en oversikt over alle kommende arrangementer, du vil også finne en oversikt over allerede gjennomførte arrangementer.

 1. Webinar for boligbransjen: Leieboliger som trygt alternativ

  Husbanken øst inviterer bransjeaktører i Oslo, Viken og Innlandet til digitalt informasjonsmøte om hvordan skaffe private utleieboliger. Møtet er spesielt for boligutviklere/selskap som ikke har forhåndskjennskap til ordningen.

  Åpent for bransjeaktører i Oslo, Viken og Innlandet
 2. Tilvisningsavtaler og utleieboliger

  Vi inviterer til åpent webinar om hvordan fremskaffe private utleieboliger med kommunal rett til tilvising. Husbanken har en låneordning til slike utleieboliger. Møtet egner seg for alle kommuner, også de som ikke har forhåndskjennskap til ordningen.

  Åpent for alle
 3. Velkommen til den digitale husbankkonferansen i Nordland 2021

  Årets tema er den nye strategien for sosial boligpolitikk «Alle trenger et trygt hjem». Hva skal til for at vi sammen skal nå dette målet? Vi inviterer deg til tre korte fagwebinar 31. mai, 1. juni og 2. juni.

  Åpent for politisk og administrativ ledelse, saksbehandlere og samarbeidspartnere i kommunene i Nordland
 4. Delt fast bosted for bostøttesøkere

  Stortinget har besluttet å likestille begge foreldrene i tilfeller der barnet har delt fast bosted. Fra 1. juni 2021 kan derfor barn med delt fast bosted, være med på begge foreldrenes bostøttesøknad.

  Åpent for kommunale saksbehandlere
 5. Alle trenger et trygt hjem - rus, psykisk helse og bolig

  Alle skal bo godt og trygt. Ingen skal være bostedsløse. Både små og store kommuner har utfordringer med å tilby stabile og gode bolig- og tjenestetilbud for personer med utfordringer innen rus og/eller psykisk helse. Derfor angår nullvisjonen for bostedsløshet svært mange kommuner. Hvordan kan vi hjelpe personer med slike ROP-utfordringer til et trygt hjem?

  Åpent for alle