Arrangementer i Husbanken

Her finner du oversikt over våre kommende arrangementer.

 1. Bodø: Erfaringskonferanse om aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene

  I et treårig prosjekt samarbeider Husbanken og Distriktssenteret med 12 kommuner over hele landet som har utfordringer med tynne boligmarkeder. På denne konferansen deler kommunene sine erfaringer.

  Konferansen passer for ansatte som jobber med boligutvikling, boligplanlegging, ansatte i helse- og omsorgssektoren, både på strategisk og operativt nivå.
 2. Flere tilgjengelige utleieboliger ved hjelp av Kobo og tilvisingsavtaler

  Kommuner i Innlandet og Viken inviteres til webinar om Kobo og hvilke gevinster det kan gi, samt hvordan kommunene kan skaffe flere utleieboliger gjennom å samarbeide med private utleiere.

  Webinaret er for ansatte og beslutningstakere i kommuner som ønske om å ta i bruk Kobo, samt kommuner som vil styrke samarbeidet med private for å skaffe flere utleieboliger.
 3. Oslo: Bomiljø og nabolagskvaliteter

  Gode og trygge boliger trenger gode nabolag. På dette frokostseminaret ser vi på to prosjekt i Oslo kommune, og hva forskningen sier om nabolagskvaliteter, bo- og nærmiljø.

  Frokostseminaret er for kommunalt ansatte, ledere og andre med interesse for arbeid med bo- og nærmiljø, samt bosetting av vanskeligstilte.
 4. Boliger for fremtiden 2023

  På denne konferansen vil du som er ansvarlig for utvikling og drift av kommunale boliger få oppdatert informasjon, faglig påfyll og dele kunnskap med kollegaer fra andre kommuner. 

  Konferansen er for deg som jobber med kommunal boligforvaltning.
 5. Oslo: Vårseminar i KOBOLT

  På seminaret vil du som er saksbehandler og beslutningstaker for startlån i Innlandet og Viken få oppdatert informasjon, faglig påfyll og dele kunnskap med kollegaer fra andre kommuner.

  Samlingen er for saksbehandlere og beslutningstakere for startlån i Innlandet og Viken.
 6. Webinar om ny boligsosial lov

  Kommunal- og distriktsdepartementet og Husbanken inviterer til webinar om ny lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet.

  Webinaret er for ledere og saksbehandlere i kommunene
 7. Oslo: Finansiering og etablering av borettslag til utviklingshemmede

  Lær om hvordan utviklingshemmede kan bli boligeiere gjennom etablering av borettslag, og hvordan boligprosjektene kan finansieres ved hjelp av Husbanken og Skatteetaten. Dette er også kjent som «borettslagsmodellen».

  Fagdagen er for deg som jobber med planlegging, rådgivning eller eiendom i kommunen, men også utbyggere, boligbyggelag og private aktører med interesse for området.
 8. Bergen: Fagdag for startlånsmedarbeidere

  Husbanken inviterer til fagdag om startlån. Kom og del erfaringer med andre som jobber med startlån og få faglig input.

  Fagdagen er for ledere og saksbehandlere på startlån i kommunene
 9. Bergen: Fagdag om ny bustadsosial lov

  Statsforvaltaren i Vestland og Husbanken inviterer til fagdag i Bergen, der vi saman går gjennom den nye lova og kva følgjer ho får for det bustadsosiale arbeidet i kommunane.

  Fagdagen er for kommunedirektørar, kommunalsjefar, leiarar og medarbeidarar innan feltet.
 10. Førde: Fagdag for startlånsmedarbeidere

  Husbanken inviterer til fagdag om startlån. Kom og del erfaringer med andre som jobber med startlån og få faglig input.

  Fagdagen er for ledere og saksbehandlere på startlån i kommunene.
 11. KBL Boligkonferanse 2023

  På denne konferansen vil du som jobber med boligsosialt og boligpolitisk arbeid få oppdatert informasjon, faglig påfyll og dele kunnskap med kollegaer fra andre kommuner.

 12. Bostøttekonferansen 2023

  Husbanken inviterer til to innholdsrike dager med faglig påfyll for saksbehandlere og ledere som jobber med bostøtte.