Veileder for startlån

Vurdere utgifter

En grundig gjennomgang av inntekter og utgifter gir en god forståelse for hvor mye penger som trengs for å dekke husstandens grunnleggende behov.