Veileder for startlån

Kredittsjekk av startlånsøkere

Kredittsjekk er et verktøy som belyser kredittevnen til lånsøkeren. Kommunen skal kredittsjekke søkeren grundig før den gir lån og kontrollere opplysningene som legges til grunn for kredittvurderingen (finansavtaleloven § 5-2 første ledd og forskrift til § 5-1). Dersom kommunen ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på opplysningene som legges til grunn for kredittvurderingen, skal det ikke inngås noen låneavtale.

Det er kredittopplysningsforetak som utleverer slike opplysninger, i henhold til kredittopplysningsloven. Kredittopplysningsforetak samler inn opplysninger fra Folkeregisteret, Brønnøysundregistrene, Grunnbok, og erfaringer fra inkassosaker og dommer i pengekravssaker. Selskapene foretar ofte også en «scoring» av lånsøkeren. Det er en poengsum eller kode som beskriver risikoprofil og brukes som indikator til å bedømme søkers betalingsevne og kredittevne. Dette baseres blant annet på

 • registrert utleggspant/tvangspant i noen eiendeler
 • registrert konkurs eller offentlig gjeldsordning
 • betalingsanmerkninger
 • aldersgruppen søkeren tilhører - lavere score for yngre (på grunn av kortere betalingshistorikk)
 • stabilitet i inntekt
 • inntektsutvikling over tid
 • forholdet mellom samlet gjeld og inntekt

Kommunen kan ikke basere sine vurderinger på scoringsresultat alene, men må selv vurdere på bakgrunn av fakta og opplysninger fra en slik kredittsjekk. Kommunen bør kontakte søkeren hvis det er uklarheter.

Kommunen skal også få vurdert verdien pantesikkerheten som inngår i kredittvurderingen. Den som utfører verdivurderingen av fast eiendom, skal

 • ha nødvendig kompetanse
 • være uavhengig av kredittvurderingen
 • følge anerkjente standarder
 • sende skriftlig dokumentasjon for verdivurderingen til kommunen

(Fra finansavtaleloven § 5-2 og finansavtaleforskriften § 5-1).