Veileder for startlån

Avdragsfri periode for startlån

Det kan i noen tilfeller være hensiktsmessig å gi avdragsfri periode i starten av låneforholdet. For eksempel når låntakeren har faste utgifter som avsluttes om kort tid, som annen gjeld, utgifter til barnepass, eller der det er gode utsikter for inntektsøkning i nærmeste framtid.

I Startskudd kan saksbehandleren simulere på ulike nedbetalingstider, rentesatser og avdragsfrihet.

Startlånet til privatpersoner kan ha gunstigere nedbetalingsvilkår enn kommunens lån i Husbanken, men nedbetalingstiden må ligge innenfor maksimal avdragsfri periode og samlet nedbetalingstid etter § 8-5.