Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Selvstendige omsorgsboliger

Selvstendige omsorgsboliger er boliger med alle boligfunksjoner inne i boligen. De består av kjøkken/stue, soverom, bad og areal til oppbevaring. De kan bygges spredt og i ordinær boligmasse, eller som samlokaliserte boliger.

Omsorgsboliger som bygges med investeringstilskudd skal primært være boliger med fellesareal, da disse skal forbeholdes personer med omfattende hjelpebehov og kognitiv svikt. Unntaksvis kan omsorgsboliger også bygges uten fellesareal. Dette kan være til spesifikke beboergrupper der fellesskapsløsninger anses som uheldig, som for eksempel for personer med rusutfordringer.

Designprinsipper:

  • Bolig med plass til hjelpemidler
  • Privat boenhet bør være 55 kvadratmeter eller større, med plass til alle boligfunksjoner
  • Bør ha adskilt soverom med plass til dobbeltseng
  • Plass til nødvendige møbler, hjelpere, hjelpemidler og normal bofunksjon
  • Bad med plass for hjelpere ved alle baderomsfunksjoner, samt plass for vaskemaskin, se kapittel 5
  • Plass for seng i pleiestilling enten i soverom eller i stua
  • Private utearealer
  • Areal tilrettelagt for å kunne lagre og lade hjelpemidler
Tegningen viser en selvstendig omsorgsbolig med tilgang til fellesrom med utgang til vinterhagen. Plantegning.
Eksempel: Utklipp av plantegning for Bekkjarvik bufellesskap. Selvstendige omsorgsboliger med tilgang til fellesrom og vinterhage. Illustrasjon: Austevoll kommune.