Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Toalettløsning

  • Det skal være 90 cm fri plass i hele bredden på begge sider av toalettskålen. Dette for å muliggjøre sideveis forflytning og for å lette arbeidet for medhjelper. Når sideplassen kombineres med dusjareal skal det være minst 110 cm. Husbanken kan godkjenne unntak fra bredden på den ene sideplassen for å oppnå rekkeavstand til servant fra toalettet i baderom. Dette gjelder baderom hvor konseptet er at beboere er mest mulig selvhjulpne, jamfør veiledningen under "Kompakte bad og innovative løsninger" og retningslinjen punkt 6.5.
  • Fremre kant av både vegghengte og gulvmonterte toalett skal være 85 cm fra bakvegg. 85 centimeters dybde vil gi plass til medhjelper(e) samt mulighet for sideveis forflytning fra rullestol. En rullestol er normalt dypere enn et toalett, og sideveis forflytning blir enklere hvis stolen kan stå rett ved siden av toalettet. For veggmonterte toaletter kan det være behov for en kasse bak for å oppnå 85 cm avstand mellom fremre kant av toalettet og bakveggen. Gulvmonterte toaletter må monteres med tilsvarende lengde inn i rommet. Det finnes
  • Også løse ryggstøtter til bruk på dype vegghengte toalett, se bilder under:
Foto av hvitt og grått toalett med nedsenkbare armstøtter og sisternekasse bak. Oransje vegg bak og svart gulv.
Her vises ryggstøtte til bruk på dype vegghengte toalett. Det er bra kontrast mellom utstyr og vegg og mellom gulv og vegg. Foto: Husbanken.
  • Avstanden mellom bakvegg og fremre kant på gulvmonterte toaletter skal være 85 cm. For å oppnå dette ved gulvmonterte toaletter må fri gulvplass bak toalettet som regel måle minst 20 cm fra vegg til bakre sisternekant. Mellomrommet gir plass til medhjelpers fot og rengjøring.
  • Vurder nøye valg av type toalett. For eksempel bør en toalettstol kunne plasseres over toalettet, se foto under. Ved vegghengt toalett anbefales manuell høyderegulering, slik at høyden kan tilpasses skiftende brukerbehov.
Foto av toalettstol plassert over toalett på bad.
Toalettstol bør kunne flyttes over toalettet. Foto: Husbanken.
  • Finn løsninger som gir minst mulig manøvrering når toalettet brukes. Helst bør toalettet plasseres vis-a-vis dør med snusirkel foran toalettet. Det gir god mulighet for egenmestring på toalett. Fri gulvplass for snusirkel behøver ikke bli plassert sentrisk foran toalett. Snusirkel kan plasseres slik at rullestolbrukeren delvis kan snu under fast inventar som er plassert minimum 67 cm over gulv, eksempelvis en servant. Snusirkel kan gå ti cm under servant.
  • Monter støttehåndtak på begge sider av toalettet for hjelp til å reise seg. Avstand mellom håndtakene skal være om lag 60 cm, og håndtakene skal ikke være kortere enn toalettskålen. Det skal være mulig å komme helt inntil toalettet med rullestol ved sideveis overflytting. Håndtakene monteres på bakvegg eller på sidene av sisternekasse. Støttehåndtakene må kunne vippes opp mot bakveggen, slik at de ikke er i veien for rullestol.
  • Husbanken kan akseptere støttehåndtak som er montert på toalettet, dersom det dokumenteres at plasseringen gir god funksjonalitet for brukerne og ikke er til hinder for sideforflytning.
  • Toalettpapirholder skal monteres slik at den er mulig å nå fra toalettet.
  • Moderne toalett med spyl og innebygget lufttørk kan bidra til økt egenmestring. Samtidig viser erfaringer at disse kan føles utrygge og forvirrende for personer med demens.
Toalett som er montert på vegg med lysegrønne fliser. Nedsenkbare armstøtter som er montert på vegg. Foto.
Veggmontert toalett med støttehåndtak montert på vegg. Kilde: Norges Handikapforbund. Foto: Tore Fjell.
Dame i rullestol ved siden av toalett. Holder hånd på armstøtte på motsatt side av toalettet. Foto.
Veggmontert toalett med støttehåndtak montert på vegg og gulvplass på 20 cm fra vegg til bakre cisternekant. Det gjør sideveis forflytning fra rullestol enklere og gir plass til hjelpers fot. Det mangler kontrastfarger. Kilde: Norges Handikapforbund. Foto: Marit Hommeland.