Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Pleieseng

Standard mål for en pleieseng er opp til 100×220 cm. Sengen kan ha en variabel høyde fra 45 til 95 cm inkludert madrass. Når en beboer trenger å bli vasket eller kledd på i sengen, skal arbeidshøyden for hjelperen være mellom 85 og 95 cm.

Sengen kan trilles og lett reguleres i ulike posisjoner. Hvis sengen blir brukt til å flytte beboeren mellom flere rom, krever dette plass til å manøvrere i korridor og frie dørbredder på 120 cm. Husbanken anbefaler dør med sidefelt. En pleieseng har for øvrig elektrisk høyderegulering og trenger stikkontakt.