Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Betjeningsareal

Betjeningsareal er det areal som skal til for å gjennomføre ulike aktiviteter i en boenhet.

Beboeren må kunne komme til toalettet, legge inn i vaskemaskinen, lage mat og så videre. Størrelsen på betjeningsarealet vil være avhengig av om beboeren går ved egen hjelp, bruker rullator eller rullestol. Det skal ikke overlappe møbler og fast innredning. I sykehjem og omsorgsboliger skal betjeningsareal for manuell rullestolbruk ligge til grunn for prosjekteringen.

Betjeningsareal til medhjelper

Det er spesielt ved seng, toalett, stellebenk, dusj og vask at det er viktig med ekstra plass til hjelper. Minstekravet for plass til rullestol og én hjelper er 140 cm. For personer med omfattende hjelpebehov som for eksempel må løftes, er det ofte behov for to hjelpere. Det bør kommunen planlegge for.

Betjeningsareal ved pleieseng (pleiestilling)

Dimensjonene for en pleieseng er satt til 100×220 cm. Pleiesengen står på hjul og er flyttbar. Sengen kan derfor plasseres med langsiden inntil en vegg, men ved behov skal sengen kunne settes i pleiestilling. Når sengen blir satt i pleiestilling skal det være 150 cm fri plass på begge langsider for å kunne manøvrere rullestol og plass for hjelper. Det skal være en passasje på 140 cm ved sengeenden, for at beboer og medhjelper kan passere. Dette utgjør et areal på 400×360 cm.

Husbanken anbefaler at noen pasientrom får fri plass på minst 200 cm på en av sidene. Det er viktig å presisere at dette skal være fri plass. Det skal med andre ord ikke skal være møbler eller annen innredning som kommer i veien for pleiepersonalets arbeid. En løsning med dobbel skyvedør som er i veien for arealet som utgjør seng i pleiestilling, tilfredsstiller ikke kravet.

I boliger med soverom og stue kan kommunen planlegge plass for seng i pleiestilling i stua (det skal vises som stiplet løsning på tegning). Forutsetningen er at pleiestillingen ikke forringer boligens planløsning. Det vil si at alle boligfunksjoner som er tenkt i den opprinnelige planløsningen skal kunne ivaretas i pleiesituasjonen. Soverommet må likevel ha plass til enkeltseng og snusirkel på 150 cm på den ene langsiden av sengen, en passasjebredde på minst 90 cm frem til vindu, og nok betjeningsareal foran skap.

To plantegninger av rom. Den første viser et rom med plass til seng og med eget bad. Den andre tegningen viser stue og kjøkken i samme rom, soverom og bad.
Betjeningsareal: Mål på tilstrekkelig areal på minimumsenhet i sykehjem og toromsbolig. I boligen må seng flyttes til stua når det er behov for pleiesituasjon. Illustrasjon: Husbanken.