Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Hospice - omsorg ved livets slutt

Hospice er et tilbud for siste fase i livet. Denne typen tilbud kan brukes både for eldre og yngre. I Norge finnes det få slike spesialbygde tilbud, de fleste finnes i sykehjem eller på sykehus.

Tjenestetilbudet er omfattende og skal gi lindrende pleie til pasienter. Personalet fungerer ofte som kompetansesenter, slik at de kan bistå andre i å gi god hjelp og støtte i siste fase av livet. Andre kan være både ansatte på pleiehjem, hjemmetjeneste og pårørende for de som ønsker å avslutte livet i eget hjem.

Anbefalinger for å bygge palliative enheter/hospice:

  • Gode og luftige private rom med plass til familie/besøk
  • Sovesofa på rommet og gode lenestoler
  • Møblering og utforming preget av hjemlighet
  • Romslige fellesarealer med plass til å trille senger
  • Plass til hjelpemidler og utstyr
  • Velværetilbud som bad og sanserom med mulighet for musikk og ro
  • Rom som innbyr til ettertanke og spiritualitet
  • Tilgang og utsikt til natur og muligheter for å oppleve naturens kvaliteter gjennom alle årstider

For øvrig tilrettelegging for bruk av hjelpemidler som beskrevet i avsnittet om sykehjem.

Under kan du se to bilder fra Diakonissestiftelsens Hospice i København. Bilder fra venstre viser gode, skjermede utearealer og deretter fellesrom med spiseplass, piano og familiebesøk i en hyggelig atmosfære som vi ser i bakgrunn. Foto: Adam Mørk

Bilder fra venstre viser gode, skjermede utearealer. Foto
Skjermet uteareal Foto: Adam Mørk
Bilde av fellesrom med spiseplass og piano.
Fellesrom med spiseplass og piano. Foto Adam Mørk