Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Bad

Alle boformer må ha et privat bad med toalett, dusj, servant og noe oppbevaringsplass. Det må være nok plass for beboer, pleiere og nødvendige tekniske hjelpemidler som for eksempel rullestol og/eller pasientløfter.

Minimumskrav for baderomsløsninger

 • Et gulvareal på minst 240×240 cm gir plass til hjelpere ved alle baderomsfunksjoner, samt betjeningsareal og snuareal. Hvordan baderommet er utformet og innredet er avgjørende for at krav og funksjonalitet blir ivaretatt.
 • I omsorgsboliger bør det være plass til vaskemaskin og tilstrekkelig betjeningsareal. Vaskemaskinen, eventuelt kombinert vask/tørk, kan stå i privat boenhet eller i fellesarealet for flere beboere (vaskerom). Erfaringen med privat vaskemaskin på beboerrom er gode. Dette reduserer behovet for å sortere, gir mindre svinn og reduserer smitte. Det gjør det også lettere for pårørende å hjelpe til.
 • Vurder om det er behov for stellebenk/dusjbenk på badet.
Plantegning av bad med plass til dusj, toalett, servant og snusirkel. Mål er tegnet inn.
Minimumsareal for bad med tilstrekkelig betjeningsareal. Illustrasjon Husbanken.

Krav til baderom uavhengig av baderomsløsning

 • Det skal være god kontrast mellom utstyr, vegg og gulv. Se NS11001 for nyttige anvisninger på dette punktet.
 • Det skal være plass til en dusjsone på minst 1400×1100 mm.
 • Det skal være plass for snuareal som ikke hindres av innredning. Snusirkel kan gå ti cm under servant.
 • Det bør være plass til skap på badet for utstyr både til beboer og hjelper, for eksempel ved siden av servant.
 • Det bør være spikerslag i vegg eller eventuelt møbelplate/ 22 mm vannfast finér fra gulv til tak for solid oppheng av skap og støttehåndtak.
 • Beboere som er helt eller delvis selvhjulpne trenger nærhet til støttehåndtak på vegg og servant. Beboere som benytter store hjelpemidler og har behov for to hjelpere kan ha andre behov. Ulike brukerbehov bør kunne ivaretas i ett og samme bad. I tilfeller hvor ulike behov er uforenelige, må kommunen sørge for at botilbudet samlet sett i kommunen og i selve prosjektet møter nåværende og framtidige brukerbehov.
 • Legg til rette for fleksibilitet i baderommet, ved at ulike innredninger enkelt kan skiftes ut eller justeres i både høyde og avstand etter behov, for eksempel servant og støttehåndtak.
 • I gjeldende byggeforskrift (TEK) blir sykehjem definert som arbeids- og publikumsbygg, hvor det er en forutsetning at ett av ti bad i sykehjem må være noe større. Dette er kommunens ansvar å ivareta.