Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Typer rullestoler

Rullestoler kan være elektrisk eller manuelt drevet. Vi bør skille mellom boenheter hvor det bare skal legges til rette for mulig rullestolbruk, og boenheter hvor det skal tilrettelegges for brukere med omfattende hjelpebehov med store rullestoler.

Størrelse på en manuell rullestol er 120×70 cm, i tillegg kommer plass til føtter og hender for den som skal manøvrere stolen. Vi regner derfor funksjonelle mål til å være 130×80 cm.

Elektriske rullestoler brukes både inne og ute og krever mer areal. Det vil være unaturlig å dimensjonere for de største utestolene inne. Det må imidlertid være plass til å lagre, lade og vaske rullestoler inne eller ute. I tillegg mulighet for å kunne flytte over fra utestol til innestol innendørs, eller under tak.

Snittegninger og plantegninger av person i rullestol med hjelper. Illustrasjon.
Grunnleggende dimensjoner for rullestoler med plassbehov for rullestolbruker og hjelper. Illustrasjon er fra Byggforskserien, SINTEF Byggforsk.