Veileder for lokalisering og utforming av omsorgsbygg

Vinduer, glassvegger

Det skal være en passasjebredde på minst 90 cm frem til vindu.

Ta hensyn til siktlinjer fra seng for personer som må tilbringe mye tid liggende.

På fransk balkong eller balkong bør prosjekterende passe på at rekkverket ikke tar mye av sikten. Transparent rekkverk av glass e.l. kan brukes der det er viktig å kunne se ut på det som skjer. For personer som tilbringer mye tid liggende bør prosjekterende være oppmerksom på at siktlinjene også går i taket. Sterke lysspotter etc. kan gi blending og ubehag.

For personer med demens/kognitiv svikt er en løsning med glassvegg fra gulv til tak uheldig. Erfaringer viser at denne løsningen skaper utrygghet. Derfor fraråder vi dette. Løsningen krever mulighet for skjerming eller andre tiltak (frostet eller mønstret glass og lignende) for nederste delen av veggen for å kunne fungere.